Mehdi'nin zuhuru için çok dua etmeliyiz

Allah kitabında şöyle buyurmuştur:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (التوبة – 33)

O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resûlünü hidayet ve hak dini ile gönderendir.

Kur'an'ın bu beşaretine göre dünayada Hz. Muhammed'in (s.a.v.) risâletine itiraf edenlerden başka kimse baki kalmayacaktır. Ancak, henüz bu gerçekleşmemiştir ve bu tahmin gelecekte gerçekleşmelidir. Bu ayetin gerçekleşmesi ve hak dini olan İslam'ın bütün dinlere galip ve üstün gelmesi Mehdi'nin gelişiyle olacaktır. Ancak buna dikkat edilmesi gerekiyor ki vaat edilmiş Mehdi'nin gelişi Allahû Tealâ'nın iradesine bağlıdır ve bu da şartların oluşması ve Allah'ın emriyle gerçekleşir.

Hiç kimse Hz. Mehdi'nin ne zaman geleceğini tahmin edemez, ancak Mehdi'nin isteklileri her zaman onun gelişini beklemelidirler. Bu nedenle Mehdi'yi bekleyenler ve onun gelişine şahit olmaya umutlu olanların tamamı, 'Ferecin Tecili' için geçmişten daha fazla dua etmeye yönelmelidirler. Ferecin tecilinden kasıt; insanların Allahû Tealâ'dan vaat edilmiş Mehdi'nin gelişi için ortam ve koşulların sağlanması ve engellerin bertaraf edilmesini istemeleri ve böylece zuhurunun gerçekleşmesidir. Bu nedenle vaat edilmiş Mehdi'nin zuhuru için çok fazla içten ve kalpten dua etmek gerekir. Nerede ve ne zaman olursa olsun dua etmek gerek, ama dua için en uygun ve iyi zaman her vacip namazdan sonra, ayrıca sabahleyin, güneşin doğuşu ve batışı ve yağmur yağarkendir.

Elbette bunların yanında da insanların çabasının da önemli olduğunu bilmemiz gerekir. Yani, insanların dua etmelerinin yanı sıra, dini sorumluluklarını yerine getirip, kendilerini yetiştirip, nefsi tehzip edip, günahtan sakınıp, başkalarına hizmet edip, doğru hadisleri yayıp ve kendilerini zuhur için hazrlayarak, Mehdi'nin zuhurunu hızlandırabilirler.

Gerçekten Mehdi İlahi birikimlerden biridir. İnşallah Rahmân olan Allah insanlığa merhamet edip ve vaadi verilmiş Hz. Peygamberin (s.a.v.) Ehl-i Beyt'i ve Hz. Fatıma'nın (s.a.) soyundan olan Mehdi'nin bereketli zuhurunu yaklaştırır.

Ferecin (Kurtuluşun) tecili için çok dua edin ki sizin fereciniz (kurtuluşunuz) odur.